Tại sao nên tham gia Chương trình Đối tác của Chúng tôi?

Bằng cách trở thành đối tác của chúng tôi, bạn sẽ tập trung vào điều bạn yêu thích nhất: “Bán hàng”, trong khi chúng tôi trở thành bộ phận kỹ thuật của bạn.

Chúng tôi sẽ loại bỏ những rắc rối khi thuê một đội ngũ đắt tiền, thiết lập ban quản lý, trả lương và các lợi ích bổ sung cho họ trong khi tuân thủ luật lao động đắt đỏ từ bạn. Chúng tôi biết bạn làm tốt nhất điều gì và muốn bạn chỉ tập trung vào sức mạnh của mình trong khi chúng tôi tập trung vào: “Thiết kế và mã hóa”.

Câu hỏi thường gặp

ArenaCommerce có liên hệ với khách hàng ngoài tầm hiểu biết của tôi không?
Mô hình kinh doanh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng phục vụ các nhà thiết kế và các cơ quan thiết kế. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên các đối tác, vì vậy chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mối quan hệ đó trong bất kỳ trường hợp nào. Hợp đồng đại lý của chúng tôi sẽ nghiêm cấm ArenaCommerce thực hiện công việc thiết kế cho khách hàng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Đối tác đại lý của họ (trong trường hợp bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi). Chúng tôi sẽ cung cấp công việc thiết kế cho khách hàng của chúng tôi và chỉ cho khách hàng của bạn nếu bạn yêu cầu sự hỗ trợ của chúng tôi.
ArenaCommerce có yêu cầu hợp đồng hoặc hạn ngạch độc quyền không?
Mô hình kinh doanh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng phục vụ các nhà thiết kế và các cơ quan thiết kế. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên các đối tác, vì vậy chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mối quan hệ đó trong bất kỳ trường hợp nào. Hợp đồng đại lý của chúng tôi sẽ nghiêm cấm ArenaCommerce thực hiện công việc thiết kế cho khách hàng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Đối tác đại lý của họ (trong trường hợp bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi). Chúng tôi sẽ cung cấp công việc thiết kế cho khách hàng của chúng tôi và chỉ cho khách hàng của bạn nếu bạn yêu cầu sự hỗ trợ của chúng tôi.
Khi nào tôi có thể nhận được hoa hồng của mình?
Mô hình kinh doanh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng phục vụ các nhà thiết kế và các cơ quan thiết kế. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên các đối tác, vì vậy chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mối quan hệ đó trong bất kỳ trường hợp nào. Hợp đồng đại lý của chúng tôi sẽ nghiêm cấm ArenaCommerce thực hiện công việc thiết kế cho khách hàng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Đối tác đại lý của họ (trong trường hợp bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi). Chúng tôi sẽ cung cấp công việc thiết kế cho khách hàng của chúng tôi và chỉ cho khách hàng của bạn nếu bạn yêu cầu sự hỗ trợ của chúng tôi.
Khi nào tôi có thể nhận được hoa hồng của mình?
Mô hình kinh doanh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng phục vụ các nhà thiết kế và các cơ quan thiết kế. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên các đối tác, vì vậy chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mối quan hệ đó trong bất kỳ trường hợp nào. Hợp đồng đại lý của chúng tôi sẽ nghiêm cấm ArenaCommerce thực hiện công việc thiết kế cho khách hàng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Đối tác đại lý của họ (trong trường hợp bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi). Chúng tôi sẽ cung cấp công việc thiết kế cho khách hàng của chúng tôi và chỉ cho khách hàng của bạn nếu bạn yêu cầu sự hỗ trợ của chúng tôi.

Hãy làm việc cùng nhau

Đặt lịch hẹn để chúng ta có thể thảo luận chi tiết hơn
ex: ArenaCommerce